Slyng Lemenene

Hjelp Grizzy å bli kvitt med så mange lemenene som mulig! Bruk spretterten for å slynge dem ned i flyttebokser. Du finner uendelig med lemenene, så prøv å se hvor mange du klarer å fange før tiden er ute.