Smell til et lemen

Hjelp Grizzy med å kjøle seg ned og beseire lemenene.