Kostflygning

Ta til skyene på en magisk kost sammen med Tom og Jerry for å finne alle de svevende tingene, som på magisk vis har forsvunnet fra huset. I dette unike tilfellet der katten og musen samarbeider, må du unngå alle hindringene for å komme deg til neste nivå